Тут у нас игра Лина и Зайцы
v8 windows
v8 gnu/linux
 
v7 windows
v7 gnu/linux
 
v6 windows
v6 gnu/linux
 
v5 windows
v5 gnu/linux
 
v4 windows
v4 gnu/linux
 
v3 windows
v3 gnu/linux
 
v2 windows
v2 gnu/linux
 
first version windows
first version gnu/linux
 
very early version windows
very early gnu/linux
 
earliest version windows
earliest version gnu/linux
 

искренне ваш, Гаури Габриев